Giới thiệu

VỀ UNIX

Trung tâm Unix là đơn vị hàng đầu về dạy Toán, thường xuyên phối hợp với các trường tổ chức chương trình “Đánh thức cảm hứng học Toán” cho học sinh. Trong 5 năm trở lại đây, Unix đã truyền cảm hứng gần 15,000 HS nâng cao kết quả học tập của mình và thi đỗ vào những trường điểm tốt nhất tại Hà Nội.

TẦM NHÌN

  • Truyền cảm hứng học Toán cho học sinh trên toàn thế giới.
  • Tạo dựng cho các CBNV một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, phục vụ cho xã hội và tạo dựng cuộc sống viên mãn.
  • Mang lại cho cổ đông những lợi ích bền vững, hấp dẫn thông qua đổi mới và phát triển không ngừng.

SỨ MỆNH

  • Trở thành top 3 đơn vị giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam về doanh thu và số lượng học viên.
  • Trở thành đơn vị đào tạo toán học số 1 Việt Nam.
  • Cung cấp các sản phẩm học toán cho học sinh tại 50 quốc gia trên thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

UNIX là
ngôi nhà chung

Tốc độ
và tiêu chuẩn cao

Đoàn kết
và kỷ luật

Quyết liệt
và sáng tạo

Chính trực
và trách nhiệm

Phụng sự
để dẫn đầu

Liên tục
phát triển bản thân

Close Menu