Kiến thức Toán lớp 9

Kiển thức Toán lớp 9 được Trung tâm Toán học UNIX tổng hợp và chia sẻ dưới đây: A. PHẦN KIẾN THỨC TOÁN LỚP 9 B. PHẦN BÀI TẬP TOÁN LỚP 9 Câu 1. Chứng minh √7 là số vô tỉ. Câu 2. a) Chứng minh: (ac + bd)2 + (ad – bc)2 = (a2 + b2)(c2 + d2) b) Chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki: (ac…

Chức năng bình luận bị tắt ở Kiến thức Toán lớp 9

Kiến thức Toán lớp 8

Kiển thức Toán lớp 8 được Trung tâm Toán học UNIX tổng hợp và chia sẻ dưới đây: A. PHẦN KIẾN THỨC TOÁN LỚP 8 1. Nhân Đơn Thức Với Đa Thức Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau. 2. Nhân Đa…

Chức năng bình luận bị tắt ở Kiến thức Toán lớp 8

Kiến thức Toán lớp 7

Kiển thức Toán lớp 7 được Trung tâm Toán học UNIX tổng hợp và chia sẻ dưới đây: A. PHẦN KIẾN THỨC TOÁN LỚP 7 B. PHẦN BÀI TẬP TOÁN LỚP 7 Bài 1: Tính B = 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 Bài 2. Tính B = 1.2.3 + 2.3.4 + … + (n -…

Chức năng bình luận bị tắt ở Kiến thức Toán lớp 7

Kiến thức Toán lớp 6

Kiển thức Toán lớp 6 được Trung tâm Toán học UNIX tổng hợp và chia sẻ dưới đây: A. PHẦN KIẾN THỨC TOÁN LỚP 6 Tập hợp. Phần tử của tập hợp: Tập hợp là một khái niệm cơ bản. Ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ. Tên tập hợp được đặt bằng chữ cái in hoa. Các phần…

Chức năng bình luận bị tắt ở Kiến thức Toán lớp 6

Kiến thức Toán lớp 5

Kiển thức Toán lớp 5 được Trung tâm Toán học UNIX tổng hợp và chia sẻ dưới đây: A. PHẦN KIẾN THỨC TOÁN LỚP 5 I. HÌNH HỌC 1. Các quy tắc tính toán với hình phẳng 1.1 Hình chữ nhật P = (a + b) x 2                                                        a = P : 2 - b = S : b a +…

Chức năng bình luận bị tắt ở Kiến thức Toán lớp 5

Kiến thức Toán lớp 4

Kiển thức Toán lớp 4 được Trung tâm Toán học UNIX tổng hợp và chia sẻ dưới đây: A. PHẦN KIẾN THỨC SỐ VÀ CHỮ SỐ I. Kiến thức cần ghi nhớ 1. Dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9. 2. Có 10 số có 1 chữ số: (từ…

Chức năng bình luận bị tắt ở Kiến thức Toán lớp 4

Cải thiện trí nhớ ngắn hạn cho trẻ – Ba mẹ đã biết chưa?

Trí nhớ ngắn hạn (Short memory) là khả năng vừa lưu trữ vừa xử lý thông tin trong cùng một thời gian. Trẻ em sử dụng trí nhớ ngắn hạn cho việc học tập và làm theo những chỉ dẫn, chẳng hạn như cộng hai chữ số do ai đó đọc mà không dùng bút ghi chép hay máy tính;…

Chức năng bình luận bị tắt ở Cải thiện trí nhớ ngắn hạn cho trẻ – Ba mẹ đã biết chưa?

Gợi ý các cách ghi nhớ kiến thức hiệu quả cho học sinh

Đối với những học sinh có khả năng ghi nhớ không tốt (học trước quên sau, nhận thức vấn đề kém...) thì việc học sẽ trở nên khó khắn, nhất là trước những kỳ thi quan trọng. Áp lực thi cử, không có phương pháp học tập khoa học, chế độ sinh hoạt chưa hợp lý... có thể làm các…

Chức năng bình luận bị tắt ở Gợi ý các cách ghi nhớ kiến thức hiệu quả cho học sinh
Close Menu