Các cách hay để tránh sai trong Toán học

Không thiếu gì trường hợp những học sinh có học lực khá giỏi, nhưng khi làm bài vẫn bị mất điểm do lỗi bất cẩn? Vậy có những cách nào để tránh sai lầm và làm Toán đến đâu, chắc đúng đến đó, tránh tình trạng nghĩ một đằng - điền đáp án một nẻo? Trung tâm Toán học UNIX…

Chức năng bình luận bị tắt ở Các cách hay để tránh sai trong Toán học
Close Menu