Chiến tranh qua góc nhìn của Toán học

Chúng ta vẫn biết đến ứng dụng của Toán học vào trong Kỹ thuật, Công nghệ, Âm nhạc... và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống. Chính vì vậy, không có gì là không thể khi trong Quân sự, Toán học cũng được đưa vào để áp dụng cho những chiến lược. Có rất nhiều yếu tố để tạo nên…

Chức năng bình luận bị tắt ở Chiến tranh qua góc nhìn của Toán học
Close Menu