Học sinh cần lưu ý gì khi học Toán lớp 6

Toán lớp 6 và những điều học sinh lưu ý Chương trình từ cấp Tiểu học lên cấp THCS là một bước nhảy đối với học sinh. Ngoài sự thay đổi về môi trường học tập như: trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới… thì chương trình và phương pháp học tập mới cũng là một rào cản lớn…

Chức năng bình luận bị tắt ở Học sinh cần lưu ý gì khi học Toán lớp 6
Close Menu