Cuốn sách A Mind For Numbers cho chúng ta biết điều gì?

Toán học với nhiều học sinh, sinh viên thực sự là cơn ác mộng trên giảng đường. Những con số, công thức toán học lằng nhằng luôn là nỗi ám ảnh mỗi khi nghĩ đến toán học. Hãy nghiêm túc suy nghĩ bạn đã bao giờ trực tiếp đối mặt với nỗi sợ toán học chưa hay chỉ cố tìm…

Chức năng bình luận bị tắt ở Cuốn sách A Mind For Numbers cho chúng ta biết điều gì?
Close Menu