Kiến thức Toán lớp 7

  • Post author:
  • Post published:27/01/2021

Kiển thức Toán lớp 7 được Trung tâm Toán học UNIX tổng hợp và chia sẻ dưới đây:

A. PHẦN KIẾN THỨC TOÁN LỚP 7

Screenshot 1 Screenshot 2 Screenshot 3 Screenshot 4 Screenshot 5 Screenshot 6 Screenshot 7 Screenshot 8 Screenshot 9 Screenshot 10 Screenshot 11 Screenshot 12 Screenshot 13 Screenshot 14

tổng hợp kiến thức Toán lớp 7

B. PHẦN BÀI TẬP TOÁN LỚP 7

Bài 1: Tính B = 1 + 2 + 3 + … + 98 + 99

Bài 2. Tính B = 1.2.3 + 2.3.4 + … + (n – 1)n(n + 1)

Bài 3. Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 29; B = 5.28. Hãy so sánh A và B

Bài 4: Cho góc nhọn xOy. Lấy A thuộc Ox, B thuộc Oy sao cho OA=OB. Qua A vẽ tia Am vuông góc với Ox, tia Am cắt tia Oy tại C. Qua B vẽ tia Bn vuông góc với Oy, tia Bn cắt tia Ox tại D.Chứng minh OC=OB.

Bài 5: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h và từ B trở về A với vận tốc 45km/h. Thời gian cả đi lẫn về là 6 giờ 20 phút. Tính thời gian đi, thời gian về và độ dài quãng đường AB.
Bài 6: Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 2/5 và chu vi bằng 28m.

Trung tâm Toán học UNIX luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường phát triển tư duy và năng lực bản thân. Nhận tư vấn MIỄN PHÍ từ các Chuyên gia Toán học của Trung tâm TẠI ĐÂY.