Giới thiệu

VỀ UNIX

Trung tâm Toán học Unix là đơn vị tiên phong trong việc truyền cảm hứng Toán học đến cho các em học sinh. Trong 8 năm trở lại đây, trung tâm Unix đã truyền động lực mạnh mẽ cho hơn 21,000 học sinh trên khắp thành phố Hà Nội. Unix đã giúp các em nâng cao kết quả học tập môn Toán của mình thông qua hàng trăm chương trình hội thảo chất lượng cao và các lớp học chuyên sâu độc đáo.

about logo

TẦM NHÌN

Unix nỗ lực phấn đấu không ngừng để trở thành một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu tại Việt Nam.                                                          

SỨ MỆNH

Trung tâm Unix mong muốn truyền cảm hứng học Toán cho các em học sinh trên toàn thế giới. Giúp các em học sinh thêm yêu thích môn toán, học toán với một niềm đam mê.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

UNIX là
ngôi nhà chung

Tốc độ
và tiêu chuẩn cao

Đoàn kết
và kỷ luật

Quyết liệt
và sáng tạo

Chính trực
và trách nhiệm

Phụng sự
để dẫn đầu

Liên tục
phát triển bản thân